Przełącznik Nav


MISBEHAVE MISBHV realizuje projekt współfinansowany z EFRR w ramach POIR 2014-2020 (Działanie 3.3.3) „Wsparcie MSP w promocji marek produktowych - GoToBrand”.

Tytuł projektu: Eksploracja rynków zagranicznych przez innowacyjną markę MISBHV.

Cel projektu: Budowanie ekskluzywnego wizerunku marki MISBHV na międzynarodowym rynku mody, oraz pozyskanie nowych kontrahentów/dystrybutorów w szczególności na rynkach, które jeszcze nie były przez firmę eksplorowane.